facebook
imageCrop

Tack för supen

Tack för supen sum jag fick! 
Den gick lustut nidar 
Sätted magen i gutt skick 
Krupp u alle lidar 

Tack för supen, den var bra 
Fleire släike vill ja ha 
Gi mi en, en , en 
Gi mi tu, tu ,tu 
Gi mi tu, gi mi tre, gi mi föire 

Till dess ja far min höire 
Så livum vör i samme tro 
Sum folket i vår körke 
U var vör byggar, var vör bor 
Så skall oss supen störke 

Så drickum vör me ett frist mål 
Alle vackre töisars skål 
Skål för den, den, den 
Skål för sum, sum, sum 
Skål för den sum glaset tömmar 
U ingen dräupe glömmar.