facebook
imageCrop

Summan kummar

Gotlands nationalsång kallas denna visa ibland. Texten är skriven av Allan Nilsson.

Summan kummar me sol kummar yvar hällmark u stain,
yvar förfädas bain, yvar martall, yvar ain.
Yvar maurar u mack, leiksum yvar pinnsvein u rack.
Skeinar soli igen pa ladingen.

Summarn de är när soli kummar yvar Austargarn,
summar de är när brimsar brummar u myggar bleair me ban.
Summar de är när Palme gåimar si pa norr nånstans.
Visst skudd de vare trist skudd de var um summan inte fanns.

Summan kummar me sol kummar yvar hällmark u stain,
yvar förfädas bain, yvar martall, yvar ain.
Yvar maurar u mack, leiksum yvar pinnsvein u rack.
Skeinar soli igen pa ladingen.

Vackat kan vare mosse pa en gammel sprucken stain,
vackat kan var u hald si bei fast bärgningi är klain. 
Vackat kan vare sånt som kalles fäult nån annanstans.
Visst skudd de vare trist skudd de var um Gotland inte fanns.

Summan kummar me sol kummar yvar hällmark u stain,
yvar förfädas bain, yvar martall, yvar ain.
Yvar maurar u mack, leiksum yvar pinnsvein u rack.
Skeinar soli igen pa ladingen.