facebook
imageCrop

Soli gynnar hällä

Mor ska kard u spinnä, bad´ va äut u inne 
mor ska fingrä band u mor ska vävä linnä 
mor ska stöir u ställe bad´ fyr stäur u sma 
soli gynnar hällä haj u haj u ha

Här jär skördetäidar, snarest va de läidar 
här ska rygen tas u oä liödi gläidar 
mor ska stöir u ställe bad´ fyr stäur u sma 
soli gynnar hällä haj u haj u ha

Mor ska upp äi täidä, mor ska tig u läidä 
mor jär gammel men far inte ga pa säidä 
mor ska stöir u ställe bad´ fyr stäur u sma 
soli gynnar hällä haj u haj u ha