facebook
imageCrop

Nordrets raukar, stup och hällar

Nordrets raukar, stup och hällar är Gotlands landskapsång. Landskapssånger som symboler för Sveriges landskap började tas fram under de första årtiondena av 1900-talet.

Gotland fosterö i Norden
gamla bygd du är oss kär.
Är vår vän om än på jorden,
vikinglynnet vida bär.
Nordrets raukar, stup och hällar,
Sudrets väna lövskogsprakt.
Havets glans i sommarkvällar,
vinterstormars vilda makt.
All den kärlek do är vorden,
Gotland väna fosterö.

Gotland, sagans ö i havet,
fri Du växe fri och stark.
Aldrig losse vi på kravet;
frie trampa fädrens mark.
Nordbor helt till liv och kynne,
Gutar först som sist ändå,
vi som ärvde fädrens lynne,
fädrens hjärtelag också,
vi Din fana trohet svära.
Hell vår hembygd, Gutars ö.