facebook
imageCrop

Den medeltida kyrkan i Tingstäde

Strax norr om hembygdsgården ligger Tingstäde kyrka, vars äldsta del är från 1200-talet. En kyrka som syns från havet med sitt 55 meter höga kyrktorn och som fungerar som sjömärke. I det magnifika galleritornet hänger 1500-talsklockan med sin förtröstansfulla inskription som översatt betyder ”Om gud är för oss vem kan då vara emot oss”.

Kyrkan som är byggd 1169, fick efter ett flertal om- och tillbyggnader sitt nuvarande utseende i början av 1300-talet. Kyrkan äger två märkliga medeltida inventarier. Det första är en romansk dopfunt, som tillskrivits den under 1100-talets senare del verksamma anonymmästaren ”Majestatis”. Det mycket speciella dopfuntslocket är en kopia av originalet som numer är placerat i Gotlands fornsal. Den andra är ett triumfkrusifix med rikt snidad piedestal från 1300-talet. Korset är uppställt vid tornbågens pelare.

Kyrkans portal i väst ska ha huggits med brudportalen i Visby domkyrka som förebild. Alla kyrkans portaler är romanska. Tornets västportal är störst och mäktigast, en av Gotlands ståtligaste romanska portaler. Bland övriga utsmyckningar märks ett triumfkrucifix från den första halvan av 1300-talet. Och altartavlan är målad av Johan Weller 1780.

Vid kyrkans parkeringsplats finns en medeltida husgrund som felaktigt omnämns som tingshusruin. Utgrävningar visar på att det varit ett medeltida bostadshus. På kyrkogården finns den medeltida prästgården markerad i gräset. Kvar finns ännu den medeltida trappgavelsporten som ledde in till prästgården.

2003 installerade 3GIS en basstation för 3G-telefoni i kyrkans torn.