facebook
imageCrop

Tingstäde fästning och skansar

Fästningens pansarporten har öppnat för ny verksamhet. 1990 lämnade militären den anläggning som i seklets början var det sista som skulle uppges av Gotlands försvar. I mer än 15 år har Tingstäde hembygdsförening guidat intresserade och nyfikna besökare i fästningens tunnlar och rum under meterdjup betong. Det som finns kvar är en riktig pärla och värt ett besök!

Idag är en del av fästningen återställd i ursprungligt skick; till exempel kök, manskapsrum, officersrum och sjukavdelning. I fästningens mitt finns även en fotoutställning där man kan följa fästningens, militärens och de civilas liv och historia i Tingstäde. I fästningen finns också modellen av Bulverket med alla sina stockar.

Mer information om fästningen, visningstider och kontaktpersoner hittar du här -  Tingstäde Fästning.

Fästningen - några historiska punkter

Under våren 1903 kunde man i Gotlands Allehanda läsa att kronan köpte upp gårdar och markområden i Tingstäde. Planerna på modern militär befästning var på väg att bli verklighet.

Bygget startade våren 1904. I många äldre dokument framhålls Tingstäde och trakterna kring kyrkan som ”den för ändamålet lämpligaste”, beläget på en höjd med träsket på ena sidan och odikad myrmark på den andra.

Stenblocken, som fästningen är byggd av, höggs för hand i Degermans hage som ligger lite mer än en kilometer in på vägen mot Stenkyrka.

I början av december 1904 anlände ångfartyget Gustaf Vasa med 240 ton järnbalkar till fästningsbygget. I december 1906 kom ångfartyget Roma med två förpansar till fästningens pansartorn. De vägde 20 300 kilo vardera och transporterades till Tingstäde på järnvägen.

1914 är Skans I i det närmaste klar. Anläggningen har nu plats för 300 man. En labyrint av underjordiska gångar och rum ligger skyddade under marken. Sex utfallsgångar löper till löpgraven runt anläggningen. Fyra 8,4 cm kanoner i vridbara kupoler och åtta kulsprutetorn ska ge skydd.  Fläskkällarens gjutna saltkar, ostkällare och övriga förråd ska snart fyllas. Fästningen får i snabb takt sällskap av ytterligare fyra skansar av mindre modell försedda med skyddsrum i betong och skyttegravar.

Mellan den 28 juli och den 4 augusti 1914 förklarar de större europeiska nationerna krig mot varandra. Det blir starten till ett fyra år långt och blodigt första världskrig. I och omkring Tingstäde låg vid krigsutbrottet ettusen inkallade soldater redo att försvara ön. I händelse av krig skulle Riksbankens pengar och värdepapper förvaras i fästningens kassavalv.

Sista gången man skjuter med pjäserna i Tingstäde fästning är under januari 1947 och på våren 1952. Ammunitionen till kanonerna finns kvar en bit in på 60-talet. Då sker även en del ombyggnader och försvaret har repövningsförband förlagda här långt in på 1970-talet.