facebook
imageCrop

Pussas under Tingstädes mistel

Mistelns magi har fängslat människor under många tusen år. Att pussas under en mistel ansågs förr vara julhögtidens mest romantiska sed som skulle skänka både lycka och fruktsamhet.

Ta en promenad och passa på att pussa din älskade under misteln i Tingstäde. På Gotland förekommer misteln såvitt känt bara i ett exemplar. Och den växer i en poppel i Tingstäde samhälle. Enligt beslut av Länsstyrelsen i juni 1983 är det förbjudet att ta bort eller skada en mistel där den växer vilt inom Gotlands län.

Misteln, viscum album - en ständigt grön, tät och rundad buske lever som halvparasit på andra träd. Den är cirka 2 – 5 decimeter hög och blommar med små oansenliga blommor i april – maj.

Misteln importeras annars från Frankrike och Italien där man betraktar dem som ett ogräs i alléer och fruktodlingar. De ser ut som skatbon där de sitter i trädkronorna och snyltar på träden. Lättast att upptäcka är misteln när värdträdet är avlövat.