facebook
imageCrop

27 olika orkidéer i Tingstäde

Av Sveriges 44 orkidéer finns hela 35 stycken på Gotland. Att det finns så många arter på Gotland beror på den kalkrika berggrunden och att det finns stora naturliga slåtter- och betesmarker. Vid rätt årstid kan du gå runt Tingstäde träsk och hitta 27 olika orkidéarter.

De låga stränderna på östra sidan om träsket erbjuder fina växtmöjligheter för orkidéer och andra sällsynta växter. Varje år, när orkidéerna blommar som bäst, anordnar Hembygdsföreningen i Tingstäde årliga orkidéevandringar. Så ta en titt i kalendariet.

Guccoskon - en högväxt, kraftig orkidé med krypande underjordisk jordstam. Stjälken kan bli nästan en halv meter hög och har tre eller fyra blad. Bladen är stora, ovala och något veckade. Guckusko blommar i juni-juli med mycket stora blommor i toppen av stjälken. Den växer i fuktiga örtrika skogar på kalkrik mark. Artnamnet calceolus betyder liten sko, vilket syftar på blomläppens form. Svenska namnet guckusko omtalas redan av Linné som i Flora Svecica skriver att de kallas guckuskor. Gucko är ett dialektalt ord för gök. 

Adam och Eva - en kraftigt byggd orkidé som blommar i maj-juni. Den växer på torra kalkrika backar och ängsmarker, främst i kustnära trakter vid Östersjön. Adam och Eva brukar förekomma med rödblommiga och vitblommiga exemplar i ungefär samma antal. 

Krutbrännare - en liten, lågväxt orkidé som kan bli upp till två decimeter hög. Bladen är ljusgröna och trubbiga. Krutbrännare blommar i juni, blommorna är små och sitter många tillsammans i ett tätt ax. Genom sina kontrasterande vita och svartröda blomfärger får krutbrännaren ett alldeles speciellt utseende. Dess litenhet gör dock att den ofta är svår att få syn. På Gotland är det lokala namnet brännsnäutå (brännsnuta). 

Brudsporre - en medelstor orkidé med smala ljusgröna blad och rosa blommor. Stjälken är vanligen två till tre decimeter hög, men kan bli upp till en halv meter hög med flera lansettlika ljusgröna blad som är upp till två centimeter breda. Brudsporre blommar från juni till augusti med rosa blommor som sitter i ett tätt mångblommigt ax. Blommorna är väldoftande, Artnamnet conopsea kommer av grekiskans konops (mygga) och -opsis (liknande), namnet betyder myggliknande och syftar på blomformen.  

Nattviol - en upp till tre decimeter hög orkidé med vitaktiga blommor. Den har två stora ovala blad som sitter långt ner på stjälken, samt två eller tre små och smala stjälkblad. Nattviol blommar i juni-juli med väldoftande blommor som sitter samlade i mångblommiga ax, blommorna doftar starkare på kvällen och lockar då till sig svärmare som pollinerar dem. Kalkbladen är vita till gul- eller grönvita. Blomman har en långsmal läpp och lång och tunn sporre. Nattviol delas upp i två underarter, ängsnattviol och skogsnattviol.