facebook
imageCrop

Ett mystiskt vandrande ljussken vid Martebo myr

På en liten skogväg intill Martebo myr på Gotland visar sig ibland ett mystiskt vandrande ljussken. Det finns ingen riktigt bra förklaring på vad det är för ljus. Men det finns många sägner och historier om vad det är som lyser.

Fenomenen har varit välkänt på Gotland länge. Så gott som varje kväll under hösten då mörkret är kompakt söker sig människor till den lilla vägen, någonstans mellan Tingstäde och Lummelunda.

Människors beskrivningar av fenomenet varierar - ett starkt lysande sken, ljusklot som växer, eldstänk och ljus som vandrar på vägen. Det gäckande ljuset vid Martebomyr fortsätter att lysa. Så länge det finns människor som nyfiket spanar ut i mörkret lär ljuset fortsätta att komma. Gåtan är inte löst. Marteboljuset är ett ljusfenomen som folk genom tiderna upplevt vid Martebo myr.