facebook
imageCrop

Danielssons torp

På vägen mellan Tingstäde och Ihre ligger det vackert restaurerade torpet och en knuttimrad ladugård med agtak. Många torp som detta är idag borta för alltid. Lyckliga omständigheter har gjort att Danielssons torp är bevarat och restaurerat. Du får vara lite ödmjuk om du vill titta in. En normallång person kan inte gå under bjälkarna i vardagsstugan utan att kröka på ryggen. Lite fantasi är också bra att ta med.

Restaureringsarbetet har gjort torpet fint, välbyggt, rent och snyggt och det är lätt att glömma det vardagslit och de levnadsvillkor som rådde i ett torp som detta när seklet var ungt. Tingstäde Hembygdsförening ordnar öppna visningar av torpet under sommaren, det går också att boka visning på andra tider - kontakta Bengt Norman 0498-27 41 48.

Torparen Danielsson och hans fru var de sista dagsverkstorparna som bodde här. Ett strävsamt par som efterlämnade ett ljust minne i bygden" så beskrivs makarna Bengt och Johanna som bodde i torpet fram till 1930-talet. Stugan är från 1700-talet, kanske till och med 1600-talet. Torpet låg från början på gården Furubjers mark och torparrendet betalades genom dagsverken. Det lär ha bott många här före Danielssons även om minnet av dem förbleknat.

Patronen Stahre och arbetskarlen Danielsson skrev år 1884 ett kontrakt om vad som skulle gälla för arrendet. Kontraktet var upplagt på trettio år. Danielsson fick odla på en del angivna ställen, han fick beta med två kor och två lamm och hämta fri vedbrand i form av stubbar, toppar och grenverk på vissa ställen. Som motprestation förband sig Danielsson att varje vecka utföra ett dagsverke utan ersättning vid Furubjers. Därtill tillkom fler dagsverken men detta fick han betalt för. En krona per dagsverke under tiden första april till första oktober, 75 öre under övrig tid.

Lördagen den 8 april 1933 klockan 14.00 auktionerades de avlidna makarnas, B. J. Danielssons, kvarlåtenskap bort.