facebook
imageCrop

Bulverket mitt i Tingstäde träsk

Vid lugnt väder på sommaren och när det är blankis på vintern kan du se resterna av Bulverket, en gåtfull träanläggning från 1100-talet, mitt i Tingstäde träsk. Fästningen som byggdes någon gång under slutet av vikingatiden består av 30 000 stockar, 11 000 i själva fästningen och 19 000 i palissaden. Till ytan tar det upp omkring 10 000 kvadratmeter.

Bulverket är byggd som en kvadrat med en fyrkantig öppning i mitten. Den är sammansatt av fem till sju meter stora kistor av grova stockar. Ovanpå dessa fanns ett golv med hus, både knuttimrade och i skiftesverksteknik. De är nu helt förstörda men enligt byggnadsdetaljer man hittat på sjöbottnen har de varit ungefär tre gånger tre meter stora. Fynden visar att Bulverket var i bruk under slutet av vikingatiden och in i medeltiden.

Delar av Bulverket är brandskadat. När det hände vet vi inte. Men uttrycket ”Det ryker som när Tingstäde träsk brann” är kanske ett minne av Bulverksbranden som i snart tusen år vandrat från generation till generation.

I Tingstäde fästning finns en modell av Bulverket som i många år stått på Fornsalen i Visby. Den är en exakt modell av Bulverket med alla dess stockar.

 

Värt att veta:
År 1907 blev major Arvid Zetterling vid en fisketur uppmärksammad på pålarna. "Bulverket" i Tingstäde träsk skulle sedan komma att uppta en stor del av hans liv. 1915 började majoren mäta upp trävirket på sjöbottnen. Det är mycket tack vare Zetterling som kunskapen om Bulverket finns.

Byggnationen är den enda av sitt slag i Sverige men i Europa finns liknande byggnationer. I Lettland har man funnit ett tiotal. En av dessa är undersökt och daterad till vikingatid. I västra Polen finns ett tjugotal liknande anläggningar, vissa samtida med Bulverket. I östra Tyskland finns också liknande sjöanläggningar.

Senare undersökningar av Bulverket är gjorda. Bland annat av Johan Rönnby som undersökt området marinarkeologiskt under 1989-1993. Han kom ut med en doktorsavhandling i ämnet - Bulverket.